Werfmelding bouw West-Vlaanderen

Aangifte van werken

Ontdek onze toepassingen

Werfmelding West-Vlaanderen

Werfmeldingsplicht in de bouw

Om arbeiders op een bouwwerf te controleren, werd de werfmelding in de bouw ingevoerd.werfmelding in de bouw | werfmeldingsplicht | werknummer De RSZ wil met andere woorden op voorhand weten wie wanneer op welke werf actief zal zijn. Elke aannemer die werken in onroerende staat uitvoert, valt onder de werfmeldingsplicht.

Hij moet de RSZ inlichten over de omvang en de locatie, de identiteit van de opdrachtgever en de onderaannemers die in dienst zijn, dat laatste indien van toepassing. Onderaannemers hebben in principe geen werfmeldingsplicht, tenzij ze zelf werken met onderaannemers. Dan moeten zij voorafgaand aan de werken de hoofdaannemer op de hoogte brengen. Die maakt dan een werfmelding van de onderaannemers.

De werfmeldingsplicht is afhankelijk van de aard en de omvang van de werken. Sowieso moet de werfmelding voor 30bis-werken altijd overgemaakt worden aan de RSZ. Bijkomstig kan ook nog gemeld moeten worden aan onder meer de FOD Werkgelegenheid.

Toepassingsgebied

Alle werken in onroerende staat, zowel bij bedrijven als bij BTW-plichtigen, moeten sinds 1 juni 2009 gemeld worden.

Lees meer over de werfmelding en de wetgeving.

Op zoek naar een partner regio West-Vlaanderen voor de werfmelding in de bouw? Traxgo is actief over gans Vlaanderen en kan u dus zeker verder helpen.

INTERESSE? CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE