De werfmelding in de bouw

Terug naar nieuws

De werfmelding in de bouw

De werfmelding in de bouwWerken in onroerende staat moet u melden bij de RSZ. Eveneens werken die daaraan gelijkgesteld zijn vallen onder dezelfde regel.

Dat principe heet 'werfmeldingsplicht'. Het houdt in dat de hoofdaannemer alle opeenvolgende onderaannemers moet vermelden in de werfmelding. De onderaannemer zelf moet niets doen, tenzij hij op zijn beurt een onderaannemer inschakelt bij de werken. In dat geval is hij verplicht om die informatie aan de hoofdaannemer te bezorgen voor de start van de werken. Dat principe heet de 'informatieplicht'.

Er bestaan op het werfmeldingsprincipe enkele uitzonderingen, vooral wat betreft de totale som van de werken.

Wat maakt er deel uit van de werfmelding?

  • Aard en locatie van de werken;
  • Identiteit van de opdrachtgever en de aannemers;
  • Datum van contractondertekening;
  • Totaalbedrag en duur van de werken;
  • Begin- en einddatum van eventuele tussenkomst van onderaannemers.

Indien zich wijzigingen zouden voordoen, moet de hoofdaannemer die binnen de 15 dagen doorgeven na de aanvang van de oorspronkelijke tussenkomst. Staan er fouten in de werfmelding? Dan zal de hoofdaannemer een forfaitaire vergoeding van 150 euro moeten betalen.

De aannemer moet de werfmelding doorgeven op de website van de RSZ en dat vóór de feitelijke start van de werken.

Wel werfmeldingsplicht:

  • totaalbedrag is hoger dan 30 000 euro excl. BTW EN er zijn geen onderaannemers;
  • totaalbedrag is hoger dan 5 000 euro excl. BTW EN er is 1 onderaannemer;
  • er zijn meerdere onderaannemers (prijs doet hier niet ter zake).

Geen werfmeldingsplicht:

  • totaalbedrag is lager dan 30 000 euro excl. BTW EN er zijn geen onderaannemers;
  • totaalbedrag is lager dan 5 000 euro excl. BTW EN er is maximaal één onderaannemer.

Als de werfmelding niet tijdig gedaan wordt, is de aannemer 5% van het totaalbedrag van de werken excl. BTW verschuldigd aan de RSZ. Als de onderaannemer niet meldt dat hij onderaannemers in dienst heeft, dan is hij 5% van het totale bedrag excl. BTW van de werken van de onderaannemers verschuldigd aan de RSZ.

Wilt u meer weten over de werfmelding in de bouw? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!